Základný popis modulu

Modul Prieskum Trhu umožňuje užívateľom vytváranie prehľadnej a jednotnej databázy komplexných informácii o potenciálnych zákazníkoch, konkurencii a existujúcich zákaznikoch s možnosťou triediť, analyzovať a vyhodnocovať potenciál trhu vo forme prehľadných reportov

Prínosy modulu

 • prehľadná databáza základných a marketingových  informácii o zákazníkoch
 • analýza a vyhodnocovanie potenciálu trhu
 • zacielenie a plánovanie obchodnej stratégie
 • oslovenie cieľovej skupiny zákazníkov hromadným emailom
 • prehľadné sumárne reporty vo forme tabuliek, grafov a teritoriálnej mapy

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Obchodné Príležitosti umožňuje užívateľom evidovať a spravovať obchodné príležitosťi a ich aktivity, následne analyzovať a vyhodnocovať ich počet, priebeh a výsledok vo forme prehľadných reportov. Užívateľ má tiež možnosť nastavenia byť notifikovaný v prípade dlhodobej neaktivity na obchodnom prípade.

Prínosy modulu

 • evidencia a správa obchodných príležitostí a obchodných aktivít
 • plánovanie obchodných aktivít
 • notifikovanie o nadchádzajúcich obchodných aktivitách
 • evidencia histórie obchodnej komunikácie
 • analýza a vyhodnocovanie počtu, priebehu a výsledku obchodných príležitosti

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Zákaznícky servis umožňuje užívateľom evidovať a spravovať zákaznícké požiadavky v systéme a následne analyzovať a vyhodnocovať ich počet, priebeh, stav rozpracovania a výsledok vo forme prehľadných reportov.

Prínosy modulu

 • evidencia, správa a riadenie zákazníckych požiadaviek
 • plánovanie doby realizácie zákazníckych požiadaviek
 • notifikovanie o priradení resp. zrealizovaní zákazníckej požiadavky
 • evidencia histórie aktivít v priebehu realizácie zákazníckych požiadaviek
 • analýza a vyhodnocovanie počtu, priebehu, stavu a výsledku požiadaviek

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Manažér úloh umožňuje užívateľom evidovať a spravovať požiadavky vzniknuté interne vo firme v systéme a následne analyzovať a vyhodnocovať ich počet, priebeh, stav rozpracovania a výsledok vo forme prehľadných reportov.

Prínosy modulu

 • evidencia, správa a riadenie projektov a úloh
 • plánovanie doby realizácie projektov a úloh
 • notifikovanie o priradení resp. zrealizovaní projektu alebo úlohy
 • evidencia histórie aktivít v priebehu realizácie projektu alebo úlohy
 • analýza a vyhodnocovanie počtu, priebehu, stavu a výsledku projektov a úloh

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Reporty umožňuje užívateľom vytvárať prehľadné jednoduché a sumárne reporty vo forme tabuliek, grafov alebo teritoriálnej mapy. Následne reporty archivovať a zdieľať  na jednotnom mieste.

Prínosy modulu

 • rýchle vytváranie prehľadných sumárnych reportov vo forme tabuliek, grafov alebo teritoriálnej mapy
 • prehľadná archivácia a jednoduché dohľadávanie reportov
 • prehliadanie, zdieľanie, export, tlač a posielanie reportov emailom

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Kalendár umožňuje užívateľom prehľadné a jednoduché plánovanie činností a udalostí v spoločnom zdieľanom kalendári s cieľom zlepšiť terminovanosť a organizovanosť. 

Prínosy modulu

 • denný, mesačný a týždenný prehľad plánovaných činností a udalostí
 • zobrazenie viacerých kalendárov naraz
 • zobrazenie kalendára skupiny zamestnancov alebo konkrétneho zamestnanca
 • správa plánovaných činností a udalostí

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Mail konekt umožňuje užívateľom prepojenie dôležitej mailovej komunikácie s prebiehajúcimi činnosťami alebo udalosťami.

Prínosy modulu

 • previazanie e-mailovej komunikácie s príslušnou obchodnou príležitosťou, zákazníckou požiadavkou alebo interným firemným projektom
 • jednoduché a efektívne dohľadávanie emailov
 • získanie ucelenejšieho obrazu a spojitostí počas priebehu realizácie obchodnej príležitosti, zákazníckej požiadavky alebo interného firemného projektu

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Dokumenty umožňuje užívateľom ukladať  a zdieľať  na jednotnom mieste dokumenty často používané a potrebné pri práci mimo firmu.  

Prínosy modulu

 • „úložisko“ dokumentov určených pre vzdialený prístup - zdieľanie
 • prehľadná archivácia a rýchle dohľadávanie dokumentov
 • čítanie a editácia dokumentov na základe užívateľských práv

Náhľad

Optimalizované balíky
Kontaktné informácie

K_CORP s.r.o.
Radlinského 20
Spišská Nová Ves
052 01

 

tel: +421 (0)53 42 99 545
fax: +421 (0)53 42 99 403
email: info@bpsonline.eu
web: www.bpsonline.eu

2014 © BPS Module. Všetky práva vyhradené.
Designed & created by K_CORP s.r.o.